המלצה: 

גיא היקר,
כבוד הוא לי לעשות אתנחתא קלה משגרת היום ולכתוב לך מספר מילים חמות.
הכרותינו החלה על רקע עסקי אך מהר מאד חשתי כי מצאתי חבר שהוא אדם נעים, הגון, רגיש,
ובעל תבונה בתחומים רבים.
בניסיונותיך הרבים לאתר לנו משרד גילית מקצועיות,  שיקול דעת מופלא וחוש עסקי מפותח, כל זאת עם
חן וסבלנות אין קץ.
אתה רואה לנגד עיניך את טובת האחר, לפני טובתך האישית, וזו תכונה נדירה
במציאות  של ימינו.  לא חסכת מזמנך ועמדת לרשותי בכל עת שחפצתי, כל זאת במקצועיות ובהגינות רבה.
כמה חבל על אותם שני מקרים בהם לא שמעתי לעצתך לרכוש משרדים מסוימים, ואשר התבררו לימים עסקאות של פעם בחיים.

אני מאחל לך הצלחה בהמשך הדרך ומקווה כי אמשיך להעזר בשירותיך ובעצותיך.

 

ברגשי כבוד ובידידות,
שלום אבני, רו"ח
אבני עמי-עד ושות'
    רואי חשבון
 

תמונת המלצה מקורית: 

המלצה על  מתווך גיא קורין